Vyjádření AČR

26.02.2012 12:23

 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

 Opletalova 29 p:+420 222 898 224 e-mail: autoklub@autoklub.cz 110 00 Prague 1 f: +420 222 246 275 www.autoklub.cz Czech Republic

 Stanovisko Autoklubu ČR k informacím ohledně změny sportovní autority pro motocyklový sport

Autoklub ČR dnes obdržel dopis prezidenta FIM Vita Ippolita adresovaný ministru školství, mládeže a tělovýchovy p. Josefu Dobešovi. Informace prezentované na dnešní tiskové konferenci ministra neodpovídají obsahu dopisu.

Zástupci Autoklubu ČR byli pozváni na zasedání komise pro rozšíření a rozvoj FIM (Expansion and Development Committee) dne 16.2.2012 do sídla FIM v Mies. V rámci jednání byly prezentovány postoje Autoklubu ČR a skutečnost, že i nadále řídí motocyklový sport v České republice a reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Navíc je jedinou organizací na území České republiky, která má vytvořenou funkční strukturu a kompletně zajištěnou závodní sezonu 2012, včetně kalendářů a řádů. Dále byla poskytnuta informace, že sezóna Mezinárodního mistrovství ČR v motoskijöringu a na ledové ploché dráze byla již v té době pod zastřešením Autoklubu ČR z větší části odjeta.

Členové komise následně informovali o své návštěvě u ministra Dobeše, včetně skutečnosti, že ministr odmítá poskytnout finanční prostředky na podporu pořadatelů Mistrovství světa v motocyklovém sportu (MotoGP a MS Superbike) prostřednictvím Autoklubu ČR, přestože toto financování bylo posledních 11 let bezproblémově realizováno. Dle členů komise bylo tímto postojem ohroženo pořádání těchto mistrovství světa. Na Autoklub ČR byl vznesen dotaz, zda by souhlasil, aby tyto podniky byly organizovány pod zastřešením Českého svazu motocyklového sportu a tím bylo umožněno jejich financování ze strany MŠMT, případně že by byly financovány z ministerstva přímo. Pokud by Autoklub ČR nesouhlasil, nemohlo by být zastřešení některých Mistrovstvích světa pro rok 2012 převedeno. Zástupci Autoklubu ČR, s ohledem na zájmy motocyklového sportu, s tímto řešením souhlasili.

V dopise adresovaném ministrovi je vedle dalšího uvedeno, že přihláška ČSMS obsahuje všechny náležitosti, a že Představenstvo (FIM Board of Directors) bude schopno dát včas odpovídající doporučení na zasedání Valného shromáždění FIM v prosinci 2012. Představenstvo tudíž o členství v FIM nerozhodlo a ani prozatím nevydalo žádné doporučení ve směru k valnému shromáždění FIM. Zároveň je v dopise konstatováno, že Představenstvo ví o sporu mezi ČSMS a Autoklubem ČR ohledně řízení sportu v ČR, ale že do této záležitosti nechce zasahovat.

Autoklub ČR je názoru, že jeho kladný postoj a snaha pomoci zajistit financování uvedených mistrovství světa byla hrubě zneužita jak ministrem Dobešem, tak představitelem ČSMS p. Abrahámem. Obdobně byl zneužit a účelově vyložen i text dopisu z FIM.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Autoklub ČR zůstává i nadále členem FIM a řídí motocyklový sport v České republice.

V Praze dne 23.2.2012

Zdroj: https://www.accr.cz/

 

TOPlist

   

  

Kontakt

REGION RACING s.r.o. Dlouhá 730/35
Praha 1
110 00

IČ: 083 56 378
DIČ: CZ08356378
Číslo účtu: 115-9924310237/0100
IČP:1013138261
Erik Provazník
+420 604 374 364
team@region-racing.cz